48: Mixed Conditional 2+3, czyli mieszany tryb warunkowy 2+3

48: Mixed Conditional 2+3, czyli mieszany tryb warunkowy 2+3